Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git


"Devlet Kurumlar Üzerine Kuruludur..."
                                                 Cahit Kayra


Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanıdır.

Bir taraftan asırlık geçmişi ve gelenekleri, diğer taraftan çağdaş, değişime açık yapısı ve her şeyin üstüne ödünsüz ilke ve değerleri ile devletin en köklü ve seçkin kurumlarından Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağıdır. Kurulduğundan bu yana Devletin üst kademelerine yönetici yetiştirme misyonunu başarıyla sürdüren Maliye Teftiş Kurulu rakipsiz bir okul niteliğindedir. Ülkenin yönetiminde ve gelişiminde söz sahibi olmanın ehliyeti bu okulda kazanılır. Maliye Teftiş Kurulu sadece "yönetici" değil, "lider"ler yetiştirmiştir.

Son Eklenenler
  • Recep Can'ın Yaşamını Yitiren Mehmet Kaya Hakkındaki Yazısı
  • Kamil Karatepe'nin Yaşamını Yitiren Mehmet Kaya Hakkındaki Yazısı

MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön