Cafer Tayyar Sadıklar - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Etkinlikler > Yazılı Belgeler
Cafer Tayyar SADIKLAR

Aslında Teftiş Heyeti bir ekoldür,  bir okuldur.  Bu okulda yetişmiş olmanın gururunu taşıyorum. Maliye Teftiş Heyeti sadece denetimle değil yaptığı önerilerle de devlete faydalı olmuştur. Çünkü biliyorsunuz Teftiş Heyetinde biz sadece denetim raporu yazmayız ayrıca basit rapor altında öneriler veririz, her konuda şu şöyle olursa devlet için şu neticeler verir çoğu da sonunda mevzuat şekline dönüşür.
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön