Görsel Belgeler - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Etkinlikler > Görsel Belgeler
 • 130.YIL MTK BELGESELİ
 • CAHİT KAYRA
 • CAHİT KAYRA SÖYLEŞİSİ
 • ERHAN IŞIL
 • BİLTEKİN ÖZDEMİR
 • MALİYE TEFTİŞ KURULU
  Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
  E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
  MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
  Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
  İçeriğe dön