Kemal Kurdaş - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Etkinlikler > Yazılı Belgeler
Kemal KURDAŞ

Kurtuluş Savaşında bile Maliye Teftiş Heyeti o savaş içinde bile Türk Devletinin mali disiplinini sağlamıştır. Ondan sonraki dönemde Türkiye’nin devlet olarak mali disiplini, ekonomik disiplini en sağlam olduğu dönemlerden biridir. Mustafa Kemal Maliye Teftiş Heyetine çok saygılıdır. Bütün Cumhurbaşkanlığı döneminde maliyeden bir kere bile bir şey istememiştir. Maliyeyi onlar bilir demiştir, Maliyenin müsteşarına da güveni vardır. Maliye Teftiş Heyeti Türk memurunu, maliyeyi kendi prensipleri ile yoğurmuştur.
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön