Mahfi Eğilmez - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Etkinlikler > Yazılı Belgeler
Mahfi EĞİLMEZ

Maliye Teftiş Kurulu’na girişimi hayatta yaptığım en doğru işlerden bir tanesi olarak görüyorum. Bunun birkaç nedeni var, Maliye Teftiş Kurulu son derece önemli bir kurum, geçmişte de önemliydi, halen de önemli. İkincisi; çok nitelikli insanlar yetiştiriyor, zaten nitelikli insanları alıyor, ama bunların niteliğini çok daha artırıyor, daha çok yetiştiriyor. Bir devlet kültür edinilmesi, ekonomiye genel bakış gibi pek çok şey öğretiyor. Dolayısı ile bu anlamda, Maliye Teftiş Kurulu’nu benim yetişmemde en büyük katkıyı yapmış kurum olarak görüyorum ve o nedenle Maliye Teftiş Kurulu’na girerek kariyerime başladığım için çok mutluyum. Devlet açısından da çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Hem yetiştirdiği insanlarla ve hem de bütün devlete örnek olarak yarattığı denetim, teftiş eğilimi ile çok önemli bir yeri var Maliye Teftiş Kurulunun.  Çünkü bütün diğer teftiş kurulları, diğer kuruluşlar hep Maliye Teftiş Kurulu’nu örnek alarak kuruldular. 130 yıllık bir birikime sahip. Türkiye’de geriye dönüp baktığınız zaman böyle bir birikimi olan çok kurum yok. Yani, Maliye Teftiş Kurulu’nun dışında sayılabilecek kurum sayısı, hem özel sektörde hem kamu sektöründe son derece sınırlıdır. Bu nedenle Maliye Teftiş Kurulu’nun çok önemli olduğunu ve ilerde bu öneminin daha da artacağını düşünüyorum. Mesela, bugün yaşadığımız küresel finans krizin ABD gibi gelişmiş bir ülkede başlayıp gelişmesinin temel nedenin bu tür denetimlerin zafiyete uğratılmasından, kenara atılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. O nedenle de Maliye Teftiş Kurulu’nun ağırlığının artarak devam etmesinin doğru olacağını düşünüyorum.
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön