Maliye Müfettişleri - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Maliye Müfettişleri
"Dikkat edilirse, çok çeşitli kişileriz. Her kuşaktan, her anlayıştan insan var aramızda. Ama bir Maliye Müfettişi tipi de var. Dışımızda olanlara ve hele benzerlerimize hiç benzemiyoruz. Bizi biz eden de işte o benzemezlikte. Başkalarına karşı benzemezliğimiz için de biz birbirimize çok benziyoruz. Kendi aramızdaki tek tek benzemezlikler de çeşitlilik, zenginlik olarak ortaya çıkıyor.”
Cemal Süreya

Maliye Teftiş Kurulu teftiş ve denetim görevi yanında Enderun vasfı da olan bir Kurumdur. Bu kurumda, 1909 yılından bu güne kadar Maliye Müfettişi olmaya hak kazananların sayısı 590’dır.
Bu sayı içinden ;
1 Başbakan ve 30 Bakan
6 sı Komisyon Başkanlığı da yapan 50 Milletvekili
4 Yüksek Yargı Organı Başkanı ve 11  Yüksek Yargı Organı Üyesi
4 Büyükelçi ve 3  Daimi temsilci ve Orta elçi

1 Rektör (ODTÜ)
7 Merkez Bankası Başkanı
1 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve 4 Kurul Üyesi
5 Başbakanlık Müsteşarı
42 Bakanlık Müsteşarı
7 Hazine ve DPT Müsteşarı
6 Üst Kurul Başkanı ve 11 Üst Kurul Üyesi
18 Genel Sekreter
2 İMKB Başkanı
2 Altın Borsası Başkanı
12 Kamu Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
10 Uluslar arası Kuruluşlarda üst düzey görevli
30 Bakanlık Kurul Başkanı
48 Müsteşar Yardımcısı
133 Genel Müdür

ve nice Yeminli Mali Müşavirler
seçilmiş, atanmış ve görev yapmışlardır.
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön