Yazılı Belgeler - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Etkinlikler > Yazılı Belgeler
Anılar || Söyleşiler || Kitap, Dergi, Makale, Şiir
Maliye Müfettişleri paylaşmak istedikleri hususlara, hobilerine, görüşlerine, düşüncelerine, şiirlerine, resimlerine, çektikleri güzel fotoğraflara, makalelerine veya makale özetlerine, kitap tanıtımlarına, mali fıkralara vs. serbest kürsü niteliğinde burada yer verilmektedir. esersevinc@gmail.com adresine gönderilen bilgi ve belgeler burada yayımlanmaktadır.
  • Cahit Kayra'nın Maliye Teftiş Kurulu Hakkındaki Yorumu
  • Ziya Müezzinoğlu'nun Maliye Teftiş Kurulu Hakkındaki Yorumu
  • Kemal Kurdaş'ın Maliye Teftiş Kurulu Hakkındaki Yorumu
  • Zekeriya Temizel'in Maliye Teftiş Kurulu Hakkındaki Yorumu
  • Mahfi Eğilmez'in Maliye Teftiş Kurulu Hakkındaki Yorumu
  • Sümer Oral'ın Maliye Teftiş Kurulu Hakkındaki Yorumu
  • Cafer Tayyar Sadıklar'ın Maliye Teftiş Kurulu Hakkındaki Yorumu
  • Recep Can'ın Yaşamını Yitiren Mehmet Kaya Hakkındaki Yazısı
  • Kamil Karatepe'nin Yaşamını Yitiren Mehmet Kaya Hakkındaki Yazı
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön