Zekeriya Temizel - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Etkinlikler > Yazılı Belgeler
Zekeriya TEMİZEL

Niye bu tür kurumlarda hep üstad-muavin ilişkisi çok güçlü olarak oluşmuştur. Çünkü siz devlet adamı yapacağınız bir insanı, yani bir meslek sahibi yapacağınız bir insanı değil devlet adamı yapacağınız bir insanı, devletin bütün kurumlarıyla bütün ormanı, ormandaki bütün ağaçların çiçekleri böcekleri vesaireyi göstermek için eğitmeye kalksanız onlarca yıl eğitirsiniz. Bu olmaz zaten, yetiştiremezsiniz o dönem içerisinde. Bu durum karşısında farklı bir eğitimi kurmanız gerekiyor. Neyi kurmanız gerekir? O zaman daha önceden bu birikimi elde edinmiş olan insanların çok kısa süre içerisinde hiçbir kıskançlığa kapılmadan, kendi birikimini yanına gelmiş olan o gencecik insana bir-iki yıl içerisinde aktarılmasını sağlamak. Bunu yaptığınız andan itibaren, kendi haline bıraktığınızda zaman belki 15-20 yılda edinilecek olan bu birikimi, bir de bakarsınız ki o gencecik insan 2 yıl içerisinde edinmiş olur. Ve kendisiyle beraber yola çıkmış olan insanlardan birden bire onlarca yıl ileri gidiverir. Bu farklı bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemi belirli bir birikime dayanır. Bu birikimi siz eğer kullanmaz, ya da bu birikimin kullanılmayacağı bir takım örgütlenmeler yaparsanız bu devlete yazık etmiş olursunuz.
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön