Ziya Müezzinoğlu - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Etkinlikler > Yazılı Belgeler
Ziya MÜEZZİNOĞLU

Maliye Teftiş Heyetinin çok eski bir tarihi vardır yüz kırk yıla yaklaşan bir tarihi vardır geçmişte Maliye Müfettişlerinin Osmanlı döneminde olsun Cumhuriyetin kuruluş döneminde olsun her zaman iyi yönetim doğru yönetim konusunda çaba harcadıkları ve Teftiş Heyetinden sonra da Teftişten ayrıldıktan sonrada Maliye Müfettişinin Devletin çeşitli kademelerinde de bu hizmetlerinde başarıyla devam ettiklerini görülür.
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön